Dyson Vassilias
hello@mysparx.bg
Плевен, България
21/05/2024

Основни групи моторни масла

Основни групи моторни масла

Основни групи моторни масла

Маслата имат кинематичен вискозитет, което им позволява да бъдат разделени на три основни групи моторни масла:

-Летни моторни масла. Тази група моторни масла трябва да се експлоатира само при положителни температури на околната среда. Стартирането на двигателя при ниски температури ще бъде трудно или напълно невъзможно поради вискозитета на сгъстеното масло. И ако въпреки това двигателят стартира, той ще работи в необичаен за него режим с повишено износване и рано или късно ще се повреди и ще изисква ремонт.

-Зимни моторни масла. Консистенцията на тези масла е течна, което им позволява да се използват при ниски температури, тъй като маслото практически не се сгъстява на студено. Но когато двигателят работи през летните горещини, тези масла стават твърде течни и могат да доведат до повреда на двигателя с вътрешно горене, тъй като не могат да осигурят достатъчно смазване – върху триещите се повърхности просто няма да се образува маслен филм.

Всесезонни моторни масла. Тези масла са най-популярни сред шофьорите, тъй като ви позволяват да управлявате колата както през зимата, така и през лятото. В зависимост от температурата на околната среда характеристиките на всесезонното двигателно масло се променят. Такива универсални масла са много удобни. Съгласно стандарта GOST 17479.1-2015, приет в Русия, моторните масла се обозначават с код, съдържащ букви и цифри.

Буквата М обозначава вида на консуматива – двигателно масло. Следват числата, показващи кинематичния вискозитет. След това идва главна буква, която класифицира маслото в една или друга категория въз основа на експлоатационните характеристики.

След първата цифра може да се постави буквата „z“, което показва използването на специални добавки в маслото, които влияят на вискозитета и повишават този показател, „сгъстявайки“ маслото.

Втората класификация на моторните масла предполага разделянето им според типа двигател, в който може да се използва маслото:

  • Моторни масла за бензинови двигатели.
  • Моторни масла за дизелови двигатели.
  • Моторни масла за двигатели с турбокомпресор.

Третата класификация от основни групи моторни масла предполага тяхната сезонност и се отнася до вискозитетно-температурните параметри на моторното масло. И, разбира се, маслата могат условно да бъдат класифицирани според тяхната цена.

Основни групи моторни масла можете да намерите тук.

Коментарите са изключени.