Dyson Vassilias
hello@mysparx.bg
Плевен, България
21/06/2024

Кои чужденци за задължени да направят застраховка в България

застраховка за чужденци

Кои чужденци за задължени да направят застраховка в България

Задължителната медицинска застраховка на чужденци в България се сключва от чужди граждани, които пребивават краткосрочно или продължително на територията на Република България или преминават транзитно през страната. Задължителната медицинска застраховка за чужденци е валидна само за територията на Република България и е задължителна за чужденци, кандидатстващи за разрешение за пребиваване.

 

Какво покрива задължителната застраховка за чужденци в България

Застраховката покрива разходите за лечение и хоспитализация на чужденци, спешна медицинска помощ, разходи за извънболнична и болнична помощ, както и стоматологична помощ. Минималният размер на застраховката е 60 000 лв.; застраховката се сключва за срок не по-малък от 90 дни и не повече от една година в зависимост от продължителността на престоя. Някои застрахователни компании предлагат по-ниски застрахователни лимити на доброволно ниво, покрити със същите рискове.

 

Ще получите покритие на застраховката за чуждененци в България в случай на:

  • Медицински разходи поради злополука или остро заболяване – включително разходи за болнични, хирургически или фармацевтични услуги, също и спешна медицинска помощ;
  • Спешна стоматологична помощ;
  • Смърт поради злополука.

Медицински разходи – разходи за хоспитализация, спешна медицинска помощ, болнична помощ, извънболнично лечение, разходи за фармацевтични лекарства, спешно стоматологично лечение, имайте предвид, че ще трябва да платите в болницата и поискайте фактура на ваше име за всички ваши разходи, процедурата за възстановяване е лесна, но отнема известно време и познания по български език.

 

Цената на спешното лечение в България

Спешната помощ при животозастрашаващи състояния в България е безплатна. Всички болници са задължени да лекуват всеки пациент, независимо от осигурителен статус, националност или платежоспособност. Това не означава, че няма да бъдете таксувани след престоя си в болницата.

 

На лекар в България

Жителите на България могат да се регистрират при избран от тях лекар във всеки град. Лекарите са отговорни за насочването на пациентите към специалисти и болници, когато са необходими специални грижи и диагностика.

 

Ако трябва да посетите лекар за неспешна помощ или рутинна процедура, частните клиники и болници са добър вариант. Посещението в частна клиника ще ви спести време и ще бъде на разумна цена между 30-40 евро за консултация. Лекарите са добре обучени и често говорят английски, но не е лоша идея да попитате, преди да запазите час.

Коментарите са изключени.