Dyson Vassilias
hello@mysparx.bg
Плевен, България
21/05/2024

Как функционира глутионът

глутионът

Хомеостазата на глутатиона в клетките се поддържа чрез 3 механизма:

  • глутионът de novo синтез;
  • транспорт на екзогенен GSH през плазмени мембрани;
  • възстановяване от окислената форма.

Глутатион и неговите функции в организма

Няма съмнение, че глутионът е много важна молекула, която е от съществено значение за поддържане на здравето и предотвратяване на заболявания. Той е като гъба или магнит, който привлича към себе си вредни вещества: свободни радикали и токсини. Последните, сякаш „залепени“ за глутатион, преминават в жлъчката и се изхвърлят от тялото през ректума.

Какво друго може да направи глутатионът и какви процеси ръководи в тялото?

Основната функция на глутатиона е детоксикацията на ксенобиотици и/или метаболити. В допълнение, глутатионът също:

1.Глутатионът е част от най-важните антиоксидантни цикли на живите организми. Основната му функция като антиоксидант е да поддържа SH групата протеини в редуцирано състояние.

2.Подпомага клетките при самолечение.

3.Повишава имунитета.

4.Помага за изграждане и поддържане на мускулна тъкан.

5.Разрежда слузта и засилва процеса на детоксикация на черния дроб.

6.Неутрализира токсичните електрофилни съединения чрез директен контакт с ROS (реактивни кислородни видове) или чрез активиране на ензими за биотрансформация (глутатион пероксидаза, глутатион трансфераза).

7.Поддържа основния тиолов статус на протеините и действа като вид резервоар за цистеин.

8.Участва в модулирането на критични процеси – синтез на ДНК и имунна защита.

9.Поддържа хомеостазата на азотен оксид (NO).

10.В клетъчните митохондрии той е отговорен за регулирането на апоптозата, забавяйки некротичните процеси. А в ядрата е ключов регулатор на пролиферацията.

На първо място, глутатионът минимизира количеството на реактивните кислородни видове (ROS) и проявите на окислителния процес в тялото. В допълнение към неутрализирането на свободните радикали, това вещество играе важна роля във функционирането на други антиоксиданти, по-специално витамините Е и С.

На второ място глутатионът премахва възпаленията. Доказано е, че глутатионът има противовъзпалителен ефект, по-специално този пептид блокира производството на повечето възпалителни цитокини, както и транскрипционния фактор HF-kB (увеличава активността на различни възпалителни гени).

Коментарите са изключени.