Dyson Vassilias
hello@mysparx.bg
Плевен, България
16/07/2024

Какво още включват здравните застраховки за чужденци

здравните застраховки

Какво още включват здравните застраховки за чужденци:

Спешна стоматология

Репатриране и евакуация

Депортиране

Наблюдение (със застраховка срещу коронавирусна болест).

Какви заболявания покрива VHI за чуждестранни граждани?

Инфекциозни и паразитни

Ендокринна система

Нервна система и сетивни органи

Кръвоносни системи

Дихателни органи

Храносмилателни органи

Пикочно-половата система

Кожа, подкожна тъкан, мускули, кости, стави

Наранявания и отравяния с различна етиология

Стоматология

Остра акушерско-гинекологична патология

Коронавирусна болест (ако е избрана тази опция)

За какъв срок могат да бъдат осигурени чужди граждани?

Можете да закупите полица за доброволно здравно осигуряване за чужденци за период от 2 седмици до 1 година.

Колко струва здравната застраховка за чужденци?

Цената на застраховката е в зависимост от:

осигурителен стаж;

наличие на допълнителна опция за COVID-19.

Политиката за VHI включва ли възрастови ограничения за чужденци?

Застраховани могат да бъдат чужди граждани на възраст от 6 до 60 години включително.

На каква територия е валидна застраховката VHI за чужденци?

Възможно ли е да получите полица на хартиен носител?

Да, при необходимост можем да изпратим хартиен вариант на застраховката с мокър печат.

 

Какво е чуждестранно здравно осигуряване

Здравните застраховки за чужденци е вид застраховка, която е задължителна за чужденци, живеещи в Турция поне 1 година. С други думи, това е здравна застраховка, която чужденците, които нямат турско гражданство, купуват, за да получат разрешение за престой.

Нашите полици са частна здравна застраховка, която трябва да бъде сключена при кандидатстване за разрешение за краткосрочно пребиваване съгласно Закона за чужденците и международната закрила.

Какво покрива медицинската застраховка за чужденци

Чуждестранните лица с чуждестранна здравна застраховка се покриват в съответствие с разходите за диагностика и лечение в договорни лечебни заведения, покритието, посочено в полицата, лимита, размера на плащането и изключенията.

По правило застраховката по местоживеене се издава за 1 година. Покритията по полицата са активни според периодите на изчакване на началната и крайната дата на полицата. Много застрахователни компании ще предоставят и 2-годишна здравна застраховка в чужбина, тъй като са възможни и искове за 2-годишно пребиваване.

Коментарите са изключени.