Нова регистрация

1/2

Разбирам, че ако избера да свържа своите профили в MySPARX и Facebook, ще мога да споделям съдържание от MySPARX във Facebook и S.A. Coca-Cola Services N.V. и Coca-Cola Bulgaria ще имат достъп до мои данни от Facebook.

Разбирам, че според Уведомление за защита на личните данни мога по всяко време да оттегля съгласието си с изложеното тук.

Натискайки бутона „Регистрирай ме с Facebook“, потвърждавам, че съм запознат/а и приемам изложеното в Уведомление за защита на личните данни и Условията за ползване на MySPARX.

Натискайки бутона „Регистрирай ме с Facebook“, потвърждавам, че имам навършени 13 години и съм получил/а разрешение от родител/законен настойник да използвам платформата според изискванията за лица между 13 и 18-годишна възраст.

Лична информация


Парола


Въведените пароли не съвпадат.

Важно!


Натискайки бутона „Продължи“, потвърждаваш, че имаш навършени 13 години и си получил/а разрешение от родител/законен настойник да използваш платформата. За повече информация, моля, запознай се с изложеното в Уведомлението за защита на личните данни и Условията за ползване.

Измерване на ангажираността ти с MySPARX (например как използваш услугите на MySPARX, кога ги използваш, с какво устройство), въз основа на което анализираме тази информация и извличаме данни относно тенденции и модели на потребление от този анализ. Това ни позволява да подобряваме нашите услуги, както и продуктите и услугите на Кока-Кола, нашите маркетингови кампании, съдържание и промоции - администратор на данните: "НВ Кока-Кола Сървисиз СА"; събирани данни: Информация, свързана с твоите взаимодействия с Приложението MySPARX и Платформата MySPARX, Информация, свързана с устройството, Данни на профила (пол, възраст) (само за регистрирани потребители); възможни преноси извън Европейското икономическо пространство: Други дружества на Кока-Кола [http://www.coca-cola.com/global/glp.html]; Google, Inc. (Firebase); Facebook, Inc.; Apple, Inc.; Компетентни публични органи извън ЕИП; Трети лица извън ЕИП в случай на сливане, придобиване или друго подобно събитие.

Изпращане (чрез push-уведомления) на маркетингови съобщения (например относно промоции, награди и други подобни дейности, относно Кока-Кола и свързаните с марката продукти и услуги) – администратор на данните: "НВ Кока-Кола Сървисиз СА"; събирани данни: Фамилно име, Собствено име, Информация за браузъра и устройството, Информация за местоположението; възможни преноси извън Европейското икономическо пространство: Други дружества на Кока-Кола [http://www.coca-cola.com/global/glp.html]; Google, Inc. (Firebase); Facebook, Inc.; Apple, Inc.; Компетентни публични органи извън ЕИП; Трети лица извън ЕИП в случай на сливане, придобиване или друго подобно събитие. [http://www.coca-cola.com/global/glp.html]; Google, Inc. (Firebase); Facebook, Inc.; Apple, Inc.; Компетентни публични органи извън ЕИП; Трети лица извън ЕИП в случай на сливане, придобиване или друго подобно събитие.

Персонализиране на маркетинговите push-уведомления чрез приспособяването им към твоя профил, въз основа на анализа на Лични данни, който извършваме – администратор на данните: "НВ Кока-Кола Сървисиз СА"; събирани данни: Данни на профила (пол, възраст) (само за регистрирани потребители); Информация, свързана с твоите взаимодействия с Приложението MySPARX и Платформата MySPARX; Информация, свързана с устройството; Информация, свързана с твоите взаимодействия с нашите маркетингови съобщения (например дали ги отваряш или не, дали кликваш върху тях или не, на кои икони кликваш); възможни преноси извън Европейското икономическо пространство: Други дружества на Кока-Кола [http://www.coca-cola.com/global/glp.html]; Google, Inc. (Firebase); Facebook, Inc.; Apple, Inc.; Компетентни публични органи извън ЕИП; Трети лица извън ЕИП в случай на сливане, придобиване или друго подобно събитие.

Можеш да оттеглиш своето съгласие с всяко от гореизброените, като:
* Избереш опция „Не“ на всеки от редовете, включително и от менюто за Настройки, което се намира в страницата Моят профил във всеки един момент;
* Ни пишеш на CICBulgaria@coca-cola.com, ни се обадиш на 0800-12345 (безплатна телефонна линия] или се свържеш с нашия Отговорник по защита на данните на този адрес DPO-Europe@coca-cola.com

Натискайки бутона „Съгласен/а с отбелязаното, регистрирай ме“ или бутона „Съгласен/а съм, регистрирай ме“, потвърждаваш, че си запознат/а и приемаш изложеното в Уведомлението за защита на личните данни и Условията за ползване на MySPARX.

Съгласен/а с отбелязаното, регистрирай ме
(ограничена функционалност на платформата)
Съгласен/а съм,
регистрирай ме
Назад
Продължи