назад

ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ НА КОКА-КОЛА КАМПЪНИ

ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ: [18.06.2018]

Настоящата Политика относно бисквитките на Кока-Кола Кампъни („Политиката относно бисквитките") описва различните видове бисквитки, които се използват във връзка с уебсайта, притежаван и администриран от „НВ Кока-Кола Сървисиз СА“ – дружество с адрес на управление „Шосе дьо Монс“ 1424, 1070 Брюксел (наричано оттук нататък „Кока-Кола“ или „ние“), от който Вие осъществявате достъп до настоящата Политика относно бисквитките („Сайтът“). Кока-Кола определя начините и целите на обработката на личните данни, както е описано в настоящата Политика относно бисквитките, и следователно е администраторът на данни (по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679). В зависимост от Сайта, до който осъществявате достъп, нашите уведомления за защита на личните данни [https://mysparx.bg/page/privacy-policy] се прилагат в допълнение към настоящата Политика относно бисквитките, като я допълват. Имате възможност да се съгласите с използването на бисквитки преди да посетите Сайта.

 

Настоящата Политика относно бисквитките Ви позволява да дадете съгласието си или да откажете да дадете съгласие за всяка категория бисквитки (с изключение на Строго необходимите бисквитки, които могат само да бъдат отхвърлени). Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се с нас на имейл CICBulgaria@coca-cola.com или на (+359) 0800-12345 - безплатна телефонна линия.

 

Съдържание

 1. КАКВО Е БИСКВИТКА?

 2. КАК ДА УПРАВЛЯВАМ БИСКВИТКИТЕ?

 3. КАКВИ ВИДОВЕ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ?

 4. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ

 

1.               КАКВО Е БИСКВИТКА?

 • Бисквитките са стандартна функция на уебсайтовете, която ни позволява да съхраняваме малки количества данни на Вашия компютър относно посещението Ви в Сайта. Те са широко използвани, за да помагат на уебсайтовете да работят или да работят по-добре и по-ефективно, например като Ви разпознават и запомнят информация, която ще направи по-удобно използването на уебсайта от Ваша страна (например като запомнят настройките на предпочитанията Ви). Бисквитките също така ни помагат да научим кои области на Сайта са полезни и кои области се нуждаят от подобрение, както и да проследяват използването на Сайта, за да Ви се осигуряват таргетирани реклами.

 

 • Бисквитки на сайта и на трети лица

Бисквитките се изтеглят от Вашия интернет браузър при първото Ви посещение на Сайта. Следващия път, когато посетите Сайта от същото устройство, бисквитката и съхраняваната в нея информация или се изпраща обратно до Сайта, който я е генерирал („бисквитка на сайта“) или до друг уебсайт, на който той принадлежи („бисквитка на трето лице").

 

Тези трети лица-доставчици определят бисквитките, когато сте вписани на техните страници и посещавате нашия Сайт. Нямаме влияние върху настройките за бисквитки на тези уебсайтове. Моля, посетете уебсайтовете на трети лица-доставчици, за да получите допълнителна информация за начина, по който използват бисквитките.

 

Бисквитките на сайта и бисквитките на трети лица позволяват на уебсайта да разпознае дали вече сте осъществявали достъп до Сайта през този браузър и в много случаи поради това показването на съдържанието варира.

 

Ако откажете да използвате всички бисквитки, няма да се използват нито бисквитки на сайта, нито бисквитки на трети лица. Няма да има разграничаване между двата вида бисквитки.

 

 • Постоянни бисквитки и сесийни бисквитки

В зависимост от срока на тяхното съществуване, Бисквитките могат да бъдат „постоянни“ или "сесийни" бисквитки.

Постоянна бисквитка е бисквитка, която се съхранява на Вашия компютър, докато срокът й изтече или докато я изтриете.

Сесийната бисквитка, от друга страна, се изтрива, когато затворите Вашия браузър.

 

Освен приемането на бисквитки при посещение на Сайта, както е описано по начина, посочен по-долу, като цяло можете да изберете дали да приемате бисквитки, като промените настройките в браузъра си. За повече подробности вижте по-долу в т.2.

 

2.               КАК ДА УПРАВЛЯВАМ БИСКВИТКИТЕ?

 

 • Несъгласие за използване на бисквитки

 

Имате възможност да се съгласите с използването на бисквитки, което ще Ви позволи да използвате всички функции на Сайта без ограничения, когато го посещавате. Ако отхвърлите използването на Строго необходимите бисквитки, това може да повлияе на потребителския Ви опит и функционалността, докато използвате Сайта. Отхвърлянето на други бисквитки може да не повлияе върху потребителския Ви опит и функционалността, докато използвате Сайта.

Ако отхвърлите използването на всички бисквитки, бисквитките на сайта и тези на трети лица ще бъдат деактивирани. Освен това, бисквитките на сайта ще бъдат изтрити. Не можем да изтрием бисквитка на трето лице. Следователно, трябва да изтриете бисквитките на трети лица сами. Това може да стане в настройките на браузъра Ви.

 

 • Деактивиране и/или изтриване на бисквитки чрез Вашия браузър

Алтернативно и/или в допълнение, можете да промените настройките на бисквитките в своя интернет браузър. Вашият интернет браузър Ви позволява да промените настройките за бисквитките. Такива настройки на браузъра относно бисквитките обикновено се намират в менюто „опции“, „инструменти“ или „предпочитания“ на Вашия интернет браузър. Можете също така да направите справка с менюто „помощ“ на браузъра. Възможно е различните браузъри да използват различни механизми за деактивиране на бисквитките.

Моля, направете справка в долупосочените линкове за повече подробности относно управлението на настройките на бисквитките:

Настройки за бисквитките в Internet Explorer

Настройки за бисквитките във Firefox

Настройки за бисквитките в Chrome

Настройки за бисквитките в Safari

 

Що се отнася до настройките на браузъра за изтриване на предишни бисквитки, се прилагат същите принципи, както при деактивирането на нови бисквитки чрез настройките на браузъра Ви. Моля, следвайте съответните указания на Вашия браузър, както е описано по-горе.

Има налични онлайн инструменти за изчистване на всички бисквитки, останали от посещаваните от Вас уебсайтове, като например www.allaboutcookies.org.

Когато посещавате този Сайт от различни компютри, ще трябва да повторите изменението на настройките си. 

 

3.               КАКВИ ВИДОВЕ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ?

 

По-долу сме изброили видовете бисквитки, които ние и трети лица използваме на Сайта: Строго необходими бисквитки, Бисквитки за ефективност и Таргетиращи бисквитки.

 

 • Строго необходими бисквитки: Строго необходимите бисквитки гарантират функциите, без които няма да можете да използвате този Сайт и наред с други неща осигуряват, когато извикате функциите на даден уебсайт, показването на версия, в която има количество данни с широколентова връзка, съответстващо на интернет връзката, която използвате. Освен това, благодарение на тази бисквитка, в случай че променяте страници, се извършва функцията за промяна от http на https. В допълнение, бисквитките от този вид съхраняват Вашето решение относно използването на бисквитки в нашия Сайт.

 

По-специално, Строго необходимите бисквитки, които използваме, са:

 1. бисквитки, които се използват единствено за осъществяване на предаването на съобщенията по интернет; и

 2. бисквитки, които са строго необходими, за да Ви предоставим услугата, която сте заявили изрично (т.е. ако тези бисквитки са деактивирани, няма да можем да Ви предоставим услугата, която изрично сте поискали).

 

Използването на Строго необходимите бисквитки за целите, описани по-горе, се основава на нашите законни интереси, за да осигурим правилното техническо функциониране, достъп и използване на Сайта и да Ви предоставим услугата(ите), която (които) изрично сте поискали.

 • Бисквитки за ефективност: Тези бисквитки се използват, за да ни предоставят статистическа информация за ефективността на нашия сайт (например за отчитане броя на посещенията, източници на трафик).

 

 • Таргетиращи бисквитки. Таргетиращите бисквитки са настроени да показват таргетирани реклами въз основа на интересите Ви в Сайта или да управляват рекламите ни. Тези бисквитки събират информация за Вашите дейности на този и други Сайтове, за да Ви осигурят таргетирана реклама.

 

Таблиците по-долу съдържат списък с всички видове бисквитки, които ние и трети лица използваме на Сайта, заедно с информация за техните срокове на съхранение (т.е. колко време всяка бисквитка ще остане в устройството Ви), техния източник (т.е. бисквитки на сайта или на трето лице) и наличието на пренос на данни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП).

 

 1. Строго необходими бисквитки

 

Категория бисквитки

Администратор на лични данни

Тип бисквитки (постоянни или временни/сесийни бисквитки); срок на активност на постоянните бисквитки

Пренос на данни извън Европейското икономическо пространство

Строго необходими бисквитки

НВ Кока-Кола Сървисиз СА

Постоянни – активни за срок от 12 месеца.

Не

 

 1. Бисквитки за ефективност

Можете да приемете или да отхвърлите използването на тази категория бисквитки, като активирате или деактивирате плъзгача. Може да оттеглите своето съгласие, като деактивирате опцията от плъзгача.

 

Категория бисквитки

 

Администратор на лични данни

Тип бисквитки (постоянни или временни/сесийни бисквитки); срок на активност на постоянните бисквитки

Бисквитки от първа или от трети страни?

Пренос на данни извън Европейското икономическо пространство

Приемане / Отхвърляне

(активирайте плъзгача, за да приемете)

 

Бисквитки за ефективност

 

Google Inc. за аналитични бисквитки

Google Analytics сесийни бисквитки

От трети страни

Потенциално прехвърляне на данни, тъй като бисквитките включват предоставяне на услуги от Google Inc.

 

 1. Таргетиращи бисквитки

 

Можете да приемете или да отхвърлите използването на тази категория бисквитки, като активирате или деактивирате плъзгача. Може да оттеглите своето съгласие, като деактивирате опцията от плъзгача.

Категория бисквитки

 

Администратор на лични данни

Тип бисквитки (постоянни или временни/сесийни бисквитки); срок на активност на постоянните бисквитки

Бисквитки от първа или от трети страни?

Пренос на данни извън Европейското икономическо пространство

Приемане / Отхвърляне

(активирайте плъзгача, за да приемете)

 

Таргетиращи бисквитки  

Google Inc.

Google AdWords сесийни бисквитки за таргетирани реклами – валидни до приключване на текущата сесия в браузъра.

От трета страна; поддържани от Google Inc.

Потенциално прехвърляне на данни, тъй като бисквитките включват предоставяне на услуги от Google Inc.

 

 

4.      АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ

 

Можете да разберете кога е била последно изменяна тази Политика относно бисквитките, като направите справка с "ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ" в началото на тази страница.

Всички предвидени промени в тази Политика относно бисквитките ще Ви бъдат съобщени преди да са настъпили в действителност.

Cookie Settings