назад

Уведомление за защита на личните данни

Уведомление за защита на личните данни, приложимо за Платформата и Приложението MySPARX

ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ: [29.06.2020]

Въведение

„НВ Кока-Кола Сървисиз СА“ („ККС“) е администраторът на Лични данни за обработката, описана в Уведомлението за защита на личните данни.

Вашите Лични данни се използват от ККС по различни причини, описани в Уведомлението за защита на личните данни, като Вие трябва да сте запознати със следното, доколкото то може да Ви засяга. Само ако сте съгласни – и само ако сте съгласни – Вашите Лични данни ще бъдат използвани:

 • За да Ви изпращаме маркетингови съобщения чрез push-уведомления (например относно промоции, раздаване на награди и други подобни дейности, относно Кока-Кола и продукти и услуги на свързаните с Кока-Кола марки). „Push-уведомления“ са съобщения, които се изпращат до Вашето устройство чрез Приложението MySPARX посредством Bluetooth технологията и геолокация.
 • За да можем да персонализираме Вашите маркетингови съобщения, въз основа на информацията от Вашия профил, как взаимодействате с нашите услуги, Вашите лични данни, свързани с устройството, Вашето местоположение и Вашето взаимодействие с нашите маркетингови push-уведомления;
 • За да измерваме ангажираността Ви с MySPARX (например как използвате услугите на MySPARX, кога ги използвате) и да извличаме данни относно тенденции на потребление от този анализ. Това ни позволява да подобряваме нашите Услуги, както и продуктите и услугите на Кока-Кола, нашите маркетингови кампании, съдържание и промоции.

Част от Вашите лични данни, използвани в съответствие с Уведомлението за защита на личните данни, е Вашият профил в социални медии, данни за местоположение, имена, дата на раждане, пощенски адрес, телефонен номер, пол, данни, свързани с използваното устройство, лични данни, свързани с Вашите потребителски навици, с Вашите интереси, с Вашата активност в Платформата и Приложението MySPARX.

Също така, обърнете внимание, че за да извършваме част от дейностите по обработване, описани в Уведомлението за защита на личните данни, ККС изпраща Ваши Лични данни на организации като Google Inc., Facebook Inc., Apple Inc., трети лица в случай на сливане и придобиване или друго подобно събитие, публични органи, намиращи се извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), в държави, в които не се предлага адекватно ниво на защита (като например САЩ). Прехвърлянето на лични данни извън Европейското икономическо пространство подлежи на подходящи предпазни мерки, за да се осигури адекватната защита на Вашите лични данни.

Повече информация за това как Вашите лични данни се използват, прехвърлят и съхраняват можете да намерите в Уведомлението за защита на личните данни. Тази информация включва обяснение как можете да се свържете с нас и да упражнявате Вашите права.

 

Уведомление за защита на личните данни, приложимо за Платформата и Приложението MySPARX

1.Какво представлява настоящото Уведомление за защита на личните данни?

2.Какви лични данни събираме за Вас?

3.Как събираме Вашите Лични данни?

4.Как използваме Вашите Лични данни?

5.Пред кого се оповестяват Вашите Лични данни?

6.Какви трансфери на Лични данни извън Европейското икономическо пространство осъществяваме?

7.Как стои въпросът с линкове към други уебсайтове, приложения, платформи и други подобни?

8.Сайтове на Трети лица / Трети лица-доставчици на услуги

9.Трети лица-търговци, свързани с реклама

10.Какви са Вашите права във връзка с извършваната от нас обработка на Вашите Лични данни, как можете да ги упражнява и как да се свържете с нас?

11.Колко дълго съхраняваме Вашите Лични данни?

12.Използване на Услугите от непълнолетни и предупреждение за родители

13.Приложимо право

14.Актуализации на настоящото Уведомление за защита на личните данни

 

Уведомление за защита на личните данни, приложимо за Платформата и Приложението MySPARX

ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ: [29.06.2020]

1. Какво представлява настоящото Уведомление за защита на личните данни?

1.1 „Кока-Кола Кампъни“ и неговите свързани лица се отнасят сериозно към Вашата лична неприкосновеност. Дружеството желае да бъдете запознати с това как то събира, използва и разкрива информация, пряко или непряко свързана с Вас като физическо лице („Лични данни“), както и правата, които имате в тази насока.

1.2 Настоящото Уведомление за защита на личните данни („Уведомлението за защита на личните данни) описва как „НВ Кока-Кола Сървисиз СА“ – дружество с адрес на управление „Шосе дьо Монс“ 1424, 1070 Брюксел („ККС, „ние“, „нашия/та/то/те и „нас) обработва Вашите Лични данни, събрани във връзка с:

 • Платформата MySPARX, която е достъпна на www.mysparx.bg („Платформата“). Платформата е геймифицирана онлайн социална платформа, която позволява на потребителите да изпращат съобщения, да изпращат коментари, снимки и видеоклипове, да участват в томболи, състезания и лотарии, да събират точки и да печелят награди, купони и отстъпки от различни марки и магазини, да участват в игри и да използват много други интересни функции; и
 • Свързаното приложение MySPARX (което е достъпно на Вашия смартфон, таблет или друга мобилна платформа) („Приложението“). Приложението Ви позволява да осъществявате достъп до Платформата на своя смартфон или други мобилни устройства и да направите всичко, описано по-горе, включително да получавате таргетирани маркетингови съобщения (push уведомления), активирани чрез iBeacon и Bluetooth технологията, както и чрез геолокация.

(Платформата и Приложението са наричани заедно „Услугите“ в настоящото Уведомление за защита на личните данни).

1.3 ККС е администраторът на данни (по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)), наричан оттук нататък „Общия регламент относно защитата на данните), който отговаря за обработката на Вашите Лични данни, описани в Уведомлението за защита на личните данни.

1.4 За да участвате в специални оферти, програми за лоялност, теглене на награди и други оферти/промоции, предлагани в Услугите, трябва да сте регистриран потребител. Вие имате възможност да обърнете внимание на настоящото Уведомление за защита на личните данни, като кликнете върху връзката, озаглавена „Уведомление за защита на личните данни“, намиращо се в края на всяка страница на Платформата и на страницата, от където можете да сваляте нашето Приложение. Благодарим Ви, че прочитате внимателно това Уведомление за защита на личните данни, тъй като то директно касае неприкосновеността на Вашата личност.

2. Какви лични данни събираме за Вас?

(a) Личните данни, които събираме и обработваме за Вас

Ако сте регистриран потребител, Личните данни по-долу ще бъдат свързани с тези, които се събират и обработват в контекста на Уведомлението за защита на личните данни във връзка с регистрацията.

Когато използвате Услугите, ние събираме и обработваме следните Лични данни:

 • Фамилно име;
 • Собствено име;
 • Пол;
 • Дата на раждане;
 • Потребителско име и избрана профилна снимка;
 • Пощенски адрес;
 • Телефонен номер (включително домашни или мобилни телефонни номера);
 • Имейл адрес;
 • Публични профили в социалните мрежи: име, потребителско име и профилна снимка, използвани за целите на регистрацията чрез Facebook;
 • Данни за местонахождение;
 • Хобита и интереси;
 • Навици на потребление;
 • Информация за браузъра и устройството: например вид устройство (таблет или смартфон), резолюция на екрана, операционна система, език, IP адрес, използван интернет браузър, MAC адрес, идентификационен номер на Google Ad, идентификация за рекламодатели (идентификационен номер на устройството);
 • Информация за сървърния регистрационен файл;
 • Данни за използването на Приложението;
 • Лични данни за дейността / взаимодействието (например дата и час на активност на съответните Услуги, колко пъти е посетена определена Услуга, върху кои елементи е кликвано, какви видеоклипове сте гледали, какви са потребителските навици и модели, какви са томболите или състезанията, в които сте участвали и каква е сферата Ви на сърфиране (т.е. от коя платформа сте дошли и къде отивате).

(b) Чувствителни Лични данни

Ние не събираме, нито обработваме Лични данни, отнасящи се за Вашите:

 • расов или етнически произход;
 • политически възгледи;
 • религия или философски убеждения;
 • здраве или медицинско състояние;
 • криминално минало;
 • членство в профсъюзи;
 • генетични или биометрични данни;
 • сексуален живот или ориентация;

(оттук нататък наричани „Чувствителни лични данни).

Молим да не ни изпращате и да не разкривате пред нас никакви Чувствителни лични данни чрез Услугите или по друг начин.

3 .Как събираме Вашите Лични данни?

Ние събираме Вашите Лични данни както следва:

 1. чрез Услугите: Ние събираме Вашите Лични данни, когато изтегляте, осъществявате достъп до и използвате Услугите; (например, когато се регистрирате, за да създадете акаунт, или когато публикувате коментари, снимки и видеоклипове);
 2. чрез бисквитки: Ние събираме Вашите Лични данни, когато преглеждате Услугите, като използваме бисквитки. Събирането и обработката на Вашите лични данни от наша страна чрез бисквитки се урежда от Политиката относно бисквитките [https://mysparx.bg/page/cookies], която трябва да прочетете внимателно.
 3. извън интернет пространството: Ние събираме Вашите Лични данни, когато не използвате Услугите, например, когато участвате в събития на MySPARX, посещавате магазин или се свържете с отдела за обслужване на клиенти;
 4. когато активно ни предоставяте Лични данни: Ние събираме Вашите Лични данни, когато активно ни ги предоставяте, например когато се регистрирате, за да създадете акаунт, или публикувате коментари, снимки и видеоклипове на Платформата, или запишете гласа си в контекста на участието си в промоция или чат с потребители;
 5. когато изтегляте Приложението: когато изтегляте и използвате Приложението, ние проследяваме и събираме данните за използването на Приложението, като например датата и часа, когато Приложението на устройството Ви има достъп до сървърите ни и каква информация и файлове са били изтеглени в Приложението въз основа на номера на устройството Ви;
 6. физическо местонахождение:ние събираме информация за физическото местонахождение на Вашето устройство, например чрез сателит, кула за мобилни телефони, GDPR или Wi-Fi сигнали на мобилното Ви устройство;
 7. други източници: Можем да получим Личните Ви данни от други източници, като публични бази данни, съвместни маркетингови партньори или социални медии (включително от хора, с които сте приятели или сте свързани по друг начин). Например, нашето Приложение Ви позволява да се регистрирате чрез Вашия Facebook акаунт. Ако го направите, определени лични данни от профила Ви във Facebook ще бъдат споделени с нас, като публичният Ви потребителски профил.

За да постигнем целите, описани в настоящото Уведомление за защита на личните данни, ние комбинираме заедно Вашите Лични данни, събрани чрез използване на Услугите, посредством бисквитки, когато не сте свързани с Интернет и когато доброволно ни ги предоставяте, когато сваляте Приложението, както и данни относно Вашето физическо местонахождение, включително и от други източници, както е описано по-горе. Ние също така комбинираме тези Лични данни с други Лични данни, които сме получили от Вас, когато сте използвали други услуги, уебсайтове и приложения на Кока-Кола.

4. Как използваме Вашите Лични данни?

Ние използваме Вашите лични данни за следните цели:

а) За да отговаряме на Вашите запитвания:

За да отговаряме на Ваши запитвания, възражения и предложения относно Услугите, които ни изпращате посредством центъра за обслужване на клиенти или други канали на комуникация.

Правно основание за обработката: нашите законни интереси да обработваме, адекватно и своевременно, запитвания, жалби и предложения на клиентите по отношение на Услугите.

(b) За да Ви информираме за промени в Общите условия за ползване на Услугите и настоящото Уведомление за защита на личните данни:

Да ви изпращаме административна информация, като например информация относно Услугите, промени в нашите Общи условия и промени в това Уведомление за защитата на личните данни.

Правно основание за обработката: нашите законни интереси да Ви информираме навреме за развитието на нашите Услуги, промените в нашите Общи условия и промени в това Уведомление за защита на личните данни.

(c) Да Ви предоставим възможност за участие в промоции, специални оферти, програми за лоялност, лотарии и други предложения/промоции:

Да Ви позволим да участвате в промоции, специални оферти, програми за лоялност, награди и други оферти/промоции: (например за изпращане на имейли за напомняне, прехвърляне на Вашите лични данни на партньори за изпълнение) и за доставка на (физически) награди. Личните данни, които трябва да бъдат предоставени, за да се регистрирате в оферта/промоция, обикновено съдържат вашия имейл адрес, възраст, пощенски адрес, имена, потребителско име и парола.

Правно основание на обработката: изпълнение на съответните условия на промоцията

(d) Да Ви изпращаме маркетингови push уведомления

За да Ви изпращаме директни маркетингови съобщения чрез push уведомления. Директните маркетингови съобщения Ви информират за промоции, награди или други подобни дейности, които са налични на базата на Вашето местоположение и за продуктите и услугите на Кока-Кола и свързаните с тях марки.

Правно основание за обработката: Вашето съгласие.

Имате възможност да приемете или да откажете да получавате директни маркетингови съобщения чрез push уведомления, като активирате или деактивирате съответните опции за получаване на директни маркетингови съобщения, които се намират на екрана за регистрация по време на регистрационния процес или в секцията за Настройки, която се намира на страницата Моят Профил в MySPARX.

Можете също така да ни уведомите, че желаете да оттеглите Вашето съгласие по имейл или като ни се обадите на посочените в раздел 10 от настоящото Уведомление за защитата на личните данни контакти.

(e) Персонализиране на маркетинговите push - уведомления

Ние приспособяваме нашите маркетингови push уведомления. Изпращаме ги на Вашето устройство чрез приложението въз основа на (i) информация от Вашия профил (като пол, възраст), (ii) как взаимодействате с нашите услуги (например влизане в профила, въвеждане на промоция, печелене на награди, съдържание, което сте гледали и публикували), (iii) личните Ви данни, свързани с Вашето устройство, (iv) Вашето местоположение (геолокация), при условие че сте приели да ги получавате.

Правно основание за обработката: Вашето съгласие.

Имате възможността да приемете или да откажете тази персонализация на маркетинговите push уведомления като активирате или деактивирате съответните опции, които се намират на екрана за регистрация по време на регистрационния процес или в секцията за Настройки, която се намира на страницата Моят Профил в MySPARX. Опцията е деактивирана по подразбиране.

Можете също така да ни уведомите, че желаете да оттеглите Вашето съгласие по имейл или като ни се обадите на посочените в раздел 10 от настоящото Уведомление за защитата на личните данни контакти. След като оттеглите Вашето съгласие, ще спрем обработката за съответната цел.

(f) Трансакции

В случай че извършвате виртуални трансакции чрез Услугите, като например да закупувате брандирани материали на марката Кока-Кола и свързаните с нея марки, ние записваме данните за виртуалното плащане, които предоставяте за тази трансакция, както и всякакви други Лични данни, като например адреса, на който трябва да бъдат изпратени продуктите, които купувате. Ние използваме Вашите Лични данни с цел осъществяване на виртуалната трансакция и Вашата покупка.

Правно основание на обработката: изпълнение на договора за виртуална покупка

(g) Анализ на данните за извличане на тенденциите и подобряване на продуктите и услугите на Кока-Кола:

Ние събираме вашите Лични данни, за да измерим ангажираността Ви с Услугите (напр. да знаем как използвате нашите услуги, кога ги използвате, с какви устройства) и да извлечем тенденциите и моделите на потребление от този анализ. Това ни помага да опознаем по-добре потребителите на Услугите и да адаптираме Услугите си към идентифицираните предпочитания на потребителите, но и най-общо да подобряваме продуктите и услугите на Кока-Кола, маркетинговите кампании и промоциите.

Правно основание на обработката: Вашето съгласие.

Имате възможността да приемете или да откажете събирането и използването на Лични данни с цел извършване на анализи на данни, за да извлечем тенденциите и да подобрим услугите си, продуктите и услугите на Кока-Кола, маркетинговите кампании и промоциите, като активирате или деактивирате съответните опции. Същите се намират на екрана за регистрация по време на регистрационния процес или в секцията за Настройки на страницата Моят Профил в MySPARX. Полето за отметка се изключва по подразбиране.

Можете също така да ни уведомите, че желаете да оттеглите Вашето съгласие по имейл или като ни се обадите на посочените в раздел 10 от настоящото Уведомление за защитата на личните данни контакти. След като оттеглите Вашето съгласие, ние ще спрем обработката за съответната цел.

(h) Техническо функциониране на Услугите

Ние събираме и използваме Вашите Лични данни, за да администрираме Услугите технически и да осигурим правилното им функциониране. По-специално, събираме информация за състоянието на устройството, когато има срив в него (например уникални идентификатори на устройства, физическо местоположение на устройството по време на срива), за да се идентифицира причината за това и да се направи необходимото, за да не се повтори.

Правно основание за обработката: нашите законни интереси за осигуряване на правилното функциониране на Услугите от техническа / ИТ гледна точка.

От време на време можем да актуализираме и надграждаме нашите продукти, услуги и платформи, включително, но не само мобилни приложения, предоставени от компанията. Ако го направим, си запазваме правото да прехвърляме вашите лични данни, за да ви предоставим същото преживяване.

        Правно основание за обработка: нашите легитимните интереси да гарантираме, че ние ви предоставяме това, което сте поискали от нас.

(i) Изпълнение на нашите законови задължения

За да спазим нашите законови задължения, съдебна процедура или нареждане от държавни органи, които могат да включват разпореждания от държавни органи извън Вашата държава на пребиваване, когато основателно смятаме, че сме задължени по закон да направим това и когато разкриването на Вашите Лични данни е абсолютно необходимо за спазване на посочените законови задължения, процедури или разпореждания от държавни органи.

Правно основание за обработванетоИзпълнение на нашите законови задължения.

(j) Законна защита на нашите интереси

С цел законно прилагане на нашите общи условия, за защита на нашата дейност или тази на някое от нашите свързани лица, за защита на нашите права, лична неприкосновеност, безопасност или имущество и/или това на наши свързани лица, както и за да можем да следваме съществуващите средства за правна защита или за ограничаване на вреди, които е възможно да претърпим.

Правно основание за обработването: нашите законни интереси с цел законна защита на нашата организация.

(k) Сливания, придобивания и други корпоративни операции:

За да осъществим преструктуриране, сливане, продажба, съвместно предприятие, прехвърляне, трансфер или друг вид разпореждане с цялата или част от нашата дейност, активи или акции (включително във връзка с фалит или подобно производство) – и в този контекст да прехвърлим Вашите Лични данни от нашата организация към друга организация.

Правно основание за обработването: нашите законни интереси за провеждане на корпоративната стратегия.

5. Пред кого се оповестяват Вашите Лични данни?

Вашите Лични данни се оповестяват пред следните получатели:

(а) Други дружества на Кока-Кола[http://www.coca-cola.com/global/glp.html], включително "Кока-Кола ХБК България (ул. "Райчо Петков Казанджията" № 8, София, България), с цел връчване на награди;

(b) Amexy Inc, което хоства и управлява Платформата;

(c) Google, Inc., което осигурява платформата за развитие на Приложението чрез Google Firebase;

(d) ICN, местен доставчик на хостинг услуги, който хоства Платформата;

(e) Компетентни публични органи: ние можем да оповестим Вашите лични данни до степента, която законът изисква от компетентните публични органи;

(f) Facebook, Inc., предоставяйки възможност за създаване на MySPARX профил чрез Facebook профил;

(g) Apple, Inc. – за използване на маркетинговите услуги на iTunes и App Store за iOS версията на Приложението;

(h) Трети лица-търговски партньори, предоставящи награди: местни дружества на глобални вериги за бързо хранене, онлайн магазини за облекло, игри и техника, както и вериги киносалони. Всички търговски партньори са регистрирани в България дружества.

(i) Местен бутилировач – получава агрегирани данни;

(j) Трето лице, в случай напреструктуриране, сливане, продажба, съвместно предприятие, прехвърляне, трансфер или друг вид разпореждане с цялата или част от нашата дейност, активи или акции (включително във връзка с фалит или подобно производство).

(k) Endava, които ни момагат с програмирането на Приложенията.

(l) Reply AG, която оперира с отчетни решения и извършва анализ на данни.

(m) Mixcode, който събира, проверява и управлява промоционални пин кодове, въведени от потребители и идентификатори на потребителите, позволявайки на съответната промоция, оферта или подобно събитие.

(n) Akamai Identity Cloud (Janrain), което хоства нашата Система за управление на самоличността и Управление на достъпа (CIAM), където съхраняваме потребителските профили на нашите сайтове и приложения. Akamai Technologies, Inc. се намира на адрес: 150 Broadway, Кеймбридж, Масачузетс, 02142 САЩ.

(o) Amazon Web Sites (AWS), което хоства Сайтовете/ (или) което хоства нашите ИТ системи и осигурява системна поддръжка. То се намира на адрес: Burlington Plaza, Burlington Rd, Дъблин 4, Ирландия

(p) Служители от CIC.

(q) MRM McCann, за техническа поддръжка на нашата система за управление на отношенията с клиентите (CRM), изпращане на съобщения по електронна поща и анализи на имейл кампании. MRM McCann ни осигурява подкрепа в две направления. Първото направление за услуги за поддръжка се предоставя от MRM McCann, разположено в Calle Enrique Jardiel Poncela, 6, Мадрид, Испания. Второто направление за услуги за поддръжка се предоставя от MRM McCann, разположено в 360 W Maple Rd, Бирмингам, MI 48009.

(r) Appsflyer, която обработва вашите лични данни (i) за мобилен маркетинг анализ и приписване (т.е. определяне на кои канали, кампании, партньори са доставили всяка инсталация на приложение) и (ii) [за откриване на измамни инсталации на приложения].

(s) Adobe, за хостинг на нашата (i) Система за управление на съдържанието (CMS), (ii) система за управление на отношенията с клиентите (CRM), (iii) персонализиране на реклами, показвани на нашите цифрови устройства и уебсайтове на трети лица (настолни и мобилни) и мобилни приложения и (iv) директни маркетингови комуникации чрез електронна поща или push-уведомления. Сървърите на нашия Adobe Campaign са хоствани в инфраструктурата за интернет услуги на Amazon в Орегон.

(t) Нашите трети лица-доставчици на услуги, които предоставят услуги, като например, подкрепа в съобщенията, одита и консултирането.

(u) Microsoft Azure, което използваме за вторично (съхранение на „езеро от данни“ - хранилище), сортиране на данни, консолидиране на данни и за извършване на анализ и докладване на данни. Microsoft се намира на адрес: 2624 NE University Village St, Сиатъл, щат Вашингтон, САЩ.

(v) Epam, което оперира и обработва Базата данни за взаимодействието с потребителите. EPAM Systems, Inc. e в Лондон, Великобритания. Самият екип се намира физически в Унгария.

6. Какви трансфери на Лични данни извън Европейското икономическо пространство осъществяваме?

За да постигнем целите, описани в настоящото Уведомление за защита на личните данни, ние прехвърляме Вашите Лични данни на страни, които не предлагат адекватно ниво на защита, като САЩ.

Нашето предаване на данни към страни, които не предлагат адекватно ниво на защита, подлежат на една от следните подходящи предпазни мерки в съответствие с Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), за да се осигури адекватната защита на Вашите лични данни:

Стандартните клаузи за защита на данните, приети от Комисията на ЕС съгласно член 46, параграф 2 от ОРЗД (кликнете тук за достъп до решението на Комисията на ЕС относно стандартните договорни клаузи за прехвърляния към обработващи страни, установени в Трети държави); и

Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩза трансфери към юридически лица, установени в Съединените щати (кликнете тук за достъп до решението на Комисията в ЕС, отнасящо се за Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ).

За да получите релевантна информация относно всеки трансфер на Ваши лични данни към трети държави (включително механизмите за съответния трансфер), моля свържете се с нашата Служба за защита на данните на адрес privacy@coca-cola.com.

7. Как стои въпросът с линкове към други уебсайтове, приложения, платформи и други подобни?

При използване на Услугите е възможно да попаднете на линкове към други уебсайтове, приложения и платформи, които не се осигуряват от нас, а от други дружества. Ние не носим отговорност за такива уебсайтове, приложения и платформи, като настоящото Уведомление за защита на личните данни не се прилага за тях. За да разберете как те защитават Вашата лична неприкосновеност, трябва да прочетете политиките и правилата, публикувани от тези дружества на техните уебсайтове, приложения и платформи.

8. Сайтове на Трети лица / Трети лица-доставчици на услуги

Настоящото Уведомление за защита на личните данни не се отнася и не носим отговорност за неприкосновеността, информацията или други практики на трето лице, което управлява сайт, към който Платформата или Приложението съдържат линк. Включването в Платформата или Приложението на линк към друг сайт не предполага одобрение на този сайт от наша страна или от страна на нашите свързани лица.

По-специално, Платформата или Приложението може да съдържат линк или няколко линка към уебсайтове, включително и уебсайтове за електронна търговия, които са с марката Coca-Cola. Това Уведомление за защита на личните данни не управлява уебсайтове, линк към които може да се съдържат в Платформата или Приложението. Всички Лични данни, които предоставяте чрез съответния уебсайт, ще бъдат предмет на Уведомлението за защита на личните данни на същия, а не на настоящото Уведомление за защита на личните данни. Нямаме контрол върху и не носим отговорност за използването на Лични данни, събрани чрез съответния сайт.

9. Трети лица-търговци, свързани с реклама

Моля, обърнете внимание, че е възможно наши търговци, свързани с реклама, да използват пикселни маркери, уеб маяци, прозрачни GIF файлове или други подобни технологии във връзка с Услугите, което да им помага да управляват нашите рекламни кампании и да подобряват ефективността на тези кампании (както е описано в нашата Политика относно бисквитките на https://mysparx.bg/page/cookies. Например, ако определен търговец е поставил уникална бисквитка във Вашия компютър, той може да използва пикселни маркери, уеб маяци, прозрачни GIF файлове или други подобни технологии, които да разпознават бисквитката, когато посещавате Услугите и да разбере кои от нашите онлайн реклами е възможно да са Ви довели на нашите Сайтове, като търговецът може да ни предостави подобна информация за наши цели. Моля, обърнете внимание, че е възможно да свържем тази предоставена ни от нашите търговци друга информация с Лични данни за Вас, която сме събрали преди това.

10. Какви са Вашите права във връзка с извършваната от нас обработка на Вашите Лични данни, как можете да ги упражнявате и как да се свържете с нас?

(a) Вашите права във връзка с извършваната от нас обработка на Вашите Лични данни

Във връзка с извършваната от нас обработка на Вашите Лични данни, описани в настоящото Уведомление за защита на личните данни, Вие имате следните права, при определени обстоятелства:

 • да получите копие от всички Лични данни, които съхраняваме за Вас и да получите информация за извършваната от нас обработка на Вашите Лични данни;
 • да поискате от нас да актуализираме или коригираме всички неточни Лични данни или да допълним непълни Лични данни;
 • да поискате от нас да преустановим обработката на Вашите Лични данни (i) за персонализация на маркетингови push-уведомления, (ii) за целите на извършване на анализ на данни, за извличане на тенденции и модели на поведение на потребителите и подобряване на нашите услуги и продукти на Кока-Кола.

Вие също така имате право, при определени обстоятелства:

 • да възразите срещу обработката на Вашите Лични данни;
 • да поискате от нас да изтрием Вашите Лични данни;
 • да ограничите извършваната от нас обработка на Вашите Лични данни; и
 • да поискате от нас да Ви предадем определени Ваши Лични данни или да ги прехвърлим или да осъществим преноса им към друг администратор на данни.

(b) Връзка с нас с цел упражняване на Вашите права

Ако желаете да упражните свои права, както е описано по-горе, можете да се свържете с нас чрез една от опциите по-долу.

 • Можете да ни изпратите имейл на следния адрес: CICBulgaria@coca-cola.com
 • Можете да ни се обадите на: 0800-12345 (безплатна телефонна линия)

Моля, посочете ясно коя информация бихте искали да Ви предоставим, да прегледаме, да изменим, за която да преустановим обработването, или която да изтрием.

Можете също така да се свържете с нас, ако имате въпроси или запитвания относно извършваната от нас обработка на Вашите Лични данни, като използвате опциите за контакт, изброени по-горе.

(c) Данни за контакт на нашия Отговорник по защита на данните (ОЗД)

Можете да се свържете с нашия Отговорник по защита на данните (ОЗД) на следния адрес: DPO-Europe@coca-cola.com

(d) Право да подадете жалба пред компетентния орган за защита на данните

Вие имате право да подадете жалба пред съответния надзорен орган (по-специално във Вашата държава-членка по местопребиваване, на работното място или на мястото на твърдяното нарушение), ако сте на мнение, че Ваши Лични данни се обработват по начин, представляващ нарушение на Общия регламент на ЕС относно защитата на данните с № 2016/679 от 27 април 2016 година.

11. Колко дълго съхраняваме Вашите Лични данни?

 1. Ние поддържаме точността и актуалността на Вашите Лични данни. След постигането на целите, за които сме събрали и обработвали Вашите Лични данни, ние изтриваме Вашите Лични данни.
 2. Запазваме Ваши Лични данни, които използваме за целите, описани в настоящото Уведомление за защита на личните данни, за максимален срок от 2 години, освен:
  • когато се прилагат законови изисквания, съгласно които трябва да запазим Вашите Лични данни за по-дълго или по-кратко време.
  • Вашите Лични данни, които използваме с цел да Ви позволим участие в промоции, програми за лоялност и други подобни програми, провеждане на промоциите и подобни програми, докато бъдат изпълнени, за максимален срок от 10 години.
  • Вашите Лични данни, които използваме с цел да отговорим на Вашите искания за максимален срок от 10 години.
  • Вашите Лични Данни, които се използват във връзка с искане за достъп до лични данни за максимален срок от 5 години от деня, в който сме Ви предоставили информацията.
 3. Ние запазваме бисквитките, които използваме в крайното оборудване, максимум 13 месеца, с изключение на сесийните бисквитки, които се съхраняват само по време на браузинг сесията Ви и се изтриват в нейния край.
 4. Профили, свързани с централната база данни на нашия Център за взаимодействие с клиенти и не използвани за период от 3 месеца от създаването им (т.е. не се дава съгласие за обработката на вашите данни, когато такава обработка се основава на съгласие - например изпращане на маркетингови съобщения и / или неучастие в промоционални дейности) ще бъдат изтрити в рамките на 6 месеца от създаването им.

12. Използване на Услугите от непълнолетни и предупреждение за родители

 1. Услугите са предвидени за лица, които са навършили 13 години и повече, като за лица до 16 г. се изисква родителско съгласие за обработване на данни въз основа на предоставено съгласие, до навършване на 16-годишна възраст. Молим други лица под 13-годишна възраст да не предоставят Лични данни чрез Услугите.
 2. Потвърждаваме възрастта на лицата, които желаят да дадат съгласието си за обработката, описана в Уведомлението за защита на личните данни. След като установим, че лицето е непълнолетно и под 16 години, не позволяваме и не предприемаме каквато и да е обработка на данни, за която се изисква съгласие.
 3. За някои Услуги е възможно да има възрастови ограничения, въз основа на това, което е подходящо за разглеждане за определена възраст или какво е законно разрешено. Когато се прилагат конкретни възрастови ограничения, това ще бъде ясно отбелязано на съответната Услуга и е възможно да задаваме въпроси, за да проверим Вашата възраст, преди да пристъпите към разглеждането им.
 4. Обработката на Лични данни с цел (i) да потвърдим възрастта Ви и (ii) да проверим дали лицето за контакт действително носи родителска отговорност, се основава на спазването на Общия регламент за защита на данните.

13. Приложимо право

Спрямо настоящото Уведомление за защита на личните данни се прилага и то се тълкува в съответствие със законите на Белгия и всички други задължителни разпоредби на действащите закони в Европейския съюз.

14. Актуализации на настоящото Уведомление за защита на личните данни

Можете да разберете кога за последен път е изменено настоящото Уведомление за защита на личните данни, като прегледате "ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ" в началото на тази страница.

Всички предвидени промени в настоящото Уведомление за защита на личните данни ще Ви бъдат съобщени достатъчно рано преди тези промени действително да влязат в сила.

Можете да разпечатате, изтеглите или по друг начин да запазите копие на настоящото Уведомление за защита на личните данни (и на всяка негова преработена версия) за Ваша информация.