Условия за ползване

Последна промяна: 16.06.2016г.

 

Условия

 

Интернет сайтът MySPARX (наричан още Моите Coca-Cola SPARX) е дигитална платформа, спонсорирана от S.A. Coca-Cola Services N.V. /наричан по-долу спонсор/ и администрирана от „Амекси“ ООД.

След като влезете в MySPARX потвърждавате, че сте прочели “Политиката за поверителност” и приемате настоящите условия, всички приложими закони и всички други правила и условия, които са посочени в MySPARX.

Споменаването на MySPARX включва използването на Уебсайта или Facebook и свързаните дигитални страници в социални мрежи, като страниците във Facebook на Coca-Cola Happy Energy Tour и Copa Coca-Cola.

Условие за използване на платформата е да сте навършили 13 години и да се регистрирате, като посочите адрес на електронна поща и създадете парола или  да използвате регистрирания си Facebook профил за вход. При създаването на профила си в MySPARX трябва да предоставите имената си, актуален телефон и пощенски адрес. Ако сте навършили 13 години, но сте под 18-годишна възраст, и искате да участвате в играта за спечелване на награди, трябва да получите съгласието на родителите си. Coca-Cola си запазва правото да изисква доказателства за съгласието на родителите във всеки един момент.

Програмата е предназначена единствено за физически лица. Не се допуска преотстъпване на профил в MySPARX от едно на друго физическо лице. Мобилното приложение на MySPARX (налично в Play Store и App Store) е неделима част от програмата. Корпорации, асоциации или групи не могат да участват. Един профил/регистрация се счита за един индивидуален потребител.

Едно физическо лице има право на един профил/ регистрация в системата. Създавайки профил в MySPARX, Вие се съгласявате системата и нейното мобилно приложение (налично в Play Store и App Store) да събират Ваши лични данни (имена, адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес, актуално местоположение), включително и посредством услуги за гео-локиране, с цел подобряване на функционирането ѝ (на системата на MySPARX), предоставяне на награди от игри и томболи и предоставяне на информация за актуални промоции и активности, като нито Спонсорът, нито Администраторът на MySPARX дължат заплащане и/или компенсации за събраните данни.      

 

Допустимост

Служители в системата на Coca-Cola не могат да участват в програмата. Служители на агенциите и партньорите, които са свързани с разработването, администрирането и рекламирането на MySPARX не са допустими за участие в програмата.

 

Продължителност на програмата:
Настоящият етап на програмата започва на 01 януари 2017г. в 00:01 ч. местно време и приключва на 31 декември 2017 г. в 23:59 ч. местно време.

 

Общи условия:
Сайтът предоставя възможност на своите потребители:

 • A. Да участват в игра за спечелване на награди и/или

 

 • Б. Да споделят, чрез текст, снимка или видео, идеи, събития възгледи и преживявания от ежедневието си /наричано споделяне на съдържание/, по начин описан по-долу.


А. Участие в игра за спечелване на награди

Потребителите участват в играта за спечелване на награди като въвеждат кодовете от опаковките на избрани марки на The Coca-Cola Company („Участващи опаковки на марката”). Продуктите на The Coca-Cola Company, които съдържат кодове за въвеждане в сайта са обозначени със знак „MySPARX“ (или съдържащи текст www.mysparx.bg) на капачките, етикетите или други части от опаковката. Спонсора има право да оповести и други начини за получаване от страна на потребителите на кодове за играта. Това оповестяване се извършва периодично с всякакви информационни средства.

С въвеждането на код от опаковката електронната система на сайта добавя автоматично 100 кредита в профила на потребителя. Потребителите могат да участват в играта за спечелване на награди като разменят своите кредити, придобити при въвеждане на кода от опаковките, срещу виртуални билети за теглене на награди. В зависимост от наградата билетите се разменят за различен брой кредити. Така за награда с по-висока стойност билетът се придобива срещу по-голямо количество кредити.

Печелившите участници се определят, чрез теглене на жребий измежду закупените билети. Спечелване на награда, чрез размяна на кредити за билети може да се осъществи само, чрез въвеждане на кодове.

Наградите представляват различни предметни ценности, както и други консумируеми вещи или услуги, като билети за концерти, ваучери за консумация на храна и др.

За всяка награда своевременно се публикува стойността на билета, в изражение на кредити, чрез който потребителя има възможност за участие в томболата за нейното спечелване.

Видът, броя и срока за спечелване на наградите се публикува периодично на сайта MySPARX, публикуват се също и начина и условията за получаване на конкретната награда.За спечелването на всяка конкретна награда може да бъде поискано да приемете отделни условия, относими към нея.

 

Правото на потребителя да участва в играта за предметните награди, чрез замяна на кредити с билети, така както е описано по-горе, може да се упражнява самостоятелно и е независимо от други възможности за активност в сайта.

- От един профил могат да бъдат подадени максимум 500 UTC/UTL кода за текущата година и максимум 50 UTC/UTL кода в рамките на една седмица.

- От всеки профил може да се печели само по 1 брой от всеки вид награда.

- Кредитите, които се получават от Участващите опаковки на марката, нямат парична стойност и могат да бъдат разменяни единствено в рамките на предлаганите тегления на билети посредством Програмата.

 

Б. Споделяне на съдържание

Освен, горната възможност за участие в играта за спечелване на награди, потребителите могат да споделят, идеи, събития възгледи и преживявания от ежедневието си, чрез публикуване на текст, снимка или видео. След публикуването модераторите на сайта могат да одобрят публикацията и да присъдят на потребителите, точки за опит /наричани по-долу „опит”/.

Правото на потребителите да споделят съдържание в сайта, може да се упражнява самостоятелно и е независимо от участието в играта за предметните награди описана в т. А по-горе.

Присъдените на потребителя точки за опит не могат да се използват за размяна срещу билети за спечелване на награди. Тези точки /опит/ водят до класиране на потребителя като такъв в по-горно ниво. Изкачването в нивата води до отстъпки при получаване на билети за наградите. Колкото е по-високо нивото на потребителя, толкова по-малко кредити от кодове са необходими за придобиване на билет за награда. Размер на отстъпките е 0.4 на сто от цената на билета за всяко ниво. Максималния размер на отстъпката за придобиване на билет от потребител най-високо ниво е 50 на сто от цената на билета. Точките необходими за преминаване в по-горно ниво са описани в таблицата по-долу. При преминаване в по-горно ниво системата на сайта автоматично „присъжда” по високото ниво и показва точките необходими за преминаване в следващото ниво. В случай, че потребител е събрал точки в повече от необходимите за преминаване в следващото по-високо ниво, в по-високото ниво се запазва положителната разлика от точките нужни за преминаване и събраните до момента.

 

ТАБЛИЦА НА ОТСТЪПКИТЕ ПО НИВА

 

Ниво Точки опит нужни за достигане на следващо ниво Процентна отстъпка за ниво
1 225 0.4
2 393 0.4
3 787 0.4
4 1180 0.4
5 1573 0.4
6 1966 0.4
7 2360 0.4
8 2753 0.4
9 3146 0.4
10 3540 0.4
11 3933 0.4
12 4326 0.4
13 4719 0.4
14 5113 0.4
15 5506 0.4
16 5899 0.4
17 6293 0.4
18 6686 0.4
19 7079 0.4
20 7472 0.4
21 7866 0.4
22 8259 0.4
23 8652 0.4
24 9045 0.4
25 9439 0.4
26 9832 0.4
27 10225 0.4
28 10619 0.4
29 11012 0.4
30 11405 0.4
31 11798 0.4
32 12192 0.4
33 12585 0.4
34 12978 0.4
35 13372 0.4
36 13765 0.4
37 14158 0.4
38 14551 0.4
39 14945 0.4
40 15338 0.4
41 15731 0.4
42 16125 0.4
43 16518 0.4
44 16911 0.4
45 17304 0.4
46 17698 0.4
47 18091 0.4
48 18484 0.4
49 18878 0.4
50 19271 0.4
51 19664 0.4
52 20057 0.4
53 20451 0.4
54 20844 0.4
55 21237 0.4
56 21630 0.4
57 22024 0.4
58 22417 0.4
59 22810 0.4
60 23204 0.4
61 23597 0.4
62 23990 0.4
63 24383 0.4
64 24777 0.4
65 25170 0.4
66 25563 0.4
67 25957 0.4
68 26350 0.4
69 26743 0.4
70 27136 0.4
71 27530 0.4
72 27923 0.4
73 28316 0.4
74 28710 0.4
75 29103 0.4
76 29496 0.4
77 29889 0.4
78 30283 0.4
79 30676 0.4
80 31069 0.4
81 31463 0.4
82 31856 0.4
83 32249 0.4
84 32642 0.4
85 33036 0.4
86 33429 0.4
87 33822 0.4
88 34216 0.4
89 34609 0.4
90 35002 0.4
91 35395 0.4
92 35789 0.4
93 36182 0.4
94 36575 0.4
95 36968 0.4
96 37362 0.4
97 37755 0.4
98 38148 0.4
99 38542 0.4
100 38935 0.4
101 39328 0.4
102 39721 0.4
103 40115 0.4
104 40508 0.4
105 40901 0.4
106 41295 0.4
107 41688 0.4
108 42081 0.4
109 42474 0.4
110 42868 0.4
111 43261 0.4
112 43654 0.4
113 44048 0.4
114 44441 0.4
115 44834 0.4
116 45227 0.4
117 45621 0.4
118 46014 0.4
119 46407 0.4
120 46801 0.4
121 47194 0.4
122 47587 0.4
123 47980 0.4
124 48374 0.4
125 48767 0.4

 

Публикациите на потребителите се класифицират като „Мигове” или „предизвикателство”.

 

Б.І. Публикация „Миг”/„Сподели миг”

За „миг” се приема публикуване на текстово, графично или видео съдържание в системата MySPARX, чрез функционалността „Сподели миг”. С публикуването на „миг” неговият автор представя, чрез текст, снимка или видео житейско събитие или факт в категориите посочени по-долу.

„Мигове” се публикуват в следните тематични категории, визуализирани с отделни икони в сайта:

 1. „да се храним заедно”;
 2. „филми и ТВ”;
 3. „музика/арт”;
 4. „лайфстайл/шопинг”
 5. „игри.технологии”;
 6. „спорт/здравословно”;
 7. „пътувания”;
 8. „моите SPARX”

Точки за опит се присъждат от модераторите на сайта, след одобрение на публикация тип „миг”, както следва:

- За текстово описан миг - 50 точки опит;

- За текстово описан миг, подкрепено с изображение - 100 точки опит;

- За текстово описан миг с връзка към видео - 75 точки опит

Максималният брой споделени мигове, за които се присъждат точки са 10 на ден.

- В случай, че други потребители се присъединят към „мига“, чрез функционалността „присъедини се към мига”, автора получава 5 точки за всеки присъединил се, като в този случай точките се присъждат само за първите 10 потребителя, които са се присъединили.

- Дневен бонус за влизане – 25 точки опит /дават се автоматично от системата при успешно влизане в платформата/; Еднократно за деня на влизане в MySPARX.

Отделно от горното, във връзка със събития организирани от спонсора в сайта могат да се добавят и други „извънредни/ексклузивни категории за „мигове“. Публикации в извънредните категории водят до спечелване от страна на потребителите на бонус точки опит. Всяка такава категория има собствени правила, публикувани в сайта, където се съдържа информация, относно условията за присъждането на точки и тяхното количество. В тези категории потребителите могат също да печелят отделни награди. Получаването на наградите не е обвързано с покупка на продукт и въвеждане на код от опаковката, така както е описано в раздел А. Условията за спечелване и получаване на тези награди се публикуват в описанието категориите и събитията на сайта MySPARX.

 

Б.ІІ. Публикация „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО”/“Добави предизвикателство“

За „предизвикателство” се приема съдържание създадено от потребителя и публикувано в MySPARX чрез функционалността „Сподели миг“ от тип „Добави предизвикателство“. Целта на „предизвикателството“ е да ангажира други потребители в MySPARX да приемат предизвикателството и в отговор да публикуват текстово, графично или видео съдържание в системата.

Предизвикателство може да бъде публикувано в категориите изброени в т.1-т.8 по-горе. То може да бъде публикувано само от потребител, който е получил виритуално признание за постоянна активност в сайта в определена категория. Признанието за активност се нарича „бадж” и се присъжда от системата на потребител, който вече е извършил определен брой одобрени публикации тип „миг” в определена категория. Броя на публикациите, необходими за спечелване на „бадж” за всяка категория са показани в таблицата по-долу. За спечелване на всеки следващ „бадж” са необходими повече на брой одобрени мигове от съответната категория.

 

ТАБЛИЦА БАДЖОВЕ

 

Категория Ранк Бр. Мигове Име на баджа
Спорт/Здравословно 1 3 Спорт/Здравословно 1
Спорт/Здравословно 2 10 Спорт/Здравословно 2
Спорт/Здравословно 3 20 Спорт/Здравословно 3
Спорт/Здравословно 4 50 Спорт/Здравословно 4
Музика/Арт 1 3 Музика/Арт 1
Музика/Арт 2 10 Музика/Арт 2
Музика/Арт 3 20 Музика/Арт 3
Музика/Арт 4 50 Музика/Арт 4
Пътувания 1 3 Пътувания 1
Пътувания 2 10 Пътувания 2
Пътувания 3 20 Пътувания 3
Пътувания 4 50 Пътувания 4
Лайвстайл/Шопинг 1 3 Лайвстайл/Шопинг 1
Лайвстайл/Шопинг 2 10 Лайвстайл/Шопинг 2
Лайвстайл/Шопинг 3 20 Лайвстайл/Шопинг 3
Лайвстайл/Шопинг 4 50 Лайвстайл/Шопинг 4
МОИТЕ SPARX 1 3 МОИТЕ SPARX 1
МОИТЕ SPARX 2 10 МОИТЕ SPARX 2
МОИТЕ SPARX 3 20 МОИТЕ SPARX 3
МОИТЕ SPARX 4 50 МОИТЕ SPARX 4
храна 1 3 #ДаСеХранимЗаедно 1
храна 2 10 #ДаСеХранимЗаедно 2
храна 3 20 #ДаСеХранимЗаедно 3
храна 4 50 #ДаСеХранимЗаедно 4
игри.технологии 1 3 игри.технологии 1
игри.технологии 2 10 игри.технологии 2
игри.технологии 3 20 игри.технологии 3
игри.технологии 4 50 игри.технологии 4
Филми и ТВ 1 3 Филми и ТВ 1
Филми и ТВ 2 10 Филми и ТВ 2
Филми и ТВ 3 20 Филми и ТВ 3
Филми и ТВ 4 50 Филми и ТВ 4

 

Публикуваните предизвикателства следва да са от една и съща категория по т.1-т.8 по-горе. Всеки присъден „бадж” от категориите описани в т.1-т.8 по-горе дава право на потребителя да отправи едно предизвикателство в съответната категория.

В случай, че предизвикателството бъде одобрено от модераторите, потребителя, който го е отправил не получава точки опит. Наред с това останалите потребители, ще могат да отговорят/изпълнят/приемат предизвикателството, чрез съответна публикация, използвайки функционалността „приеми предизвикателството”, Отправилият предизвикателството има възможност да реши, кои от отговорилите потребители са изпълнили предизвикателството, чрез функционалността „одобри” под всеки отговор. Наред с това той решава самостоятелно кога да прекрати отговорите на предизвикателството, чрез функционалността „край на предизвикателството”. При прекратяване на отговорите, всички одобрени от него потребители, отговорили на предизвикателството, получават по 250 точки опит, а автора получава точки равняващи се на сбора от точките опит на потребителите, които са отговорили и е одобрил за съответното предизвикателство. В този случай, потребителят отправил предизвикателството, не може да получи точки за повече от 30 отговора.

За отговори на определено предизвикателството модераторите могат да присъждат на потребителите отделни награди. Получаването на тези награди не е обвързано с покупка на продукт и въвеждане на код от опаковката, така както е описано в раздел А. Условията за спечелване и получаване на тези награди се публикуват в описанието на самото предизвикателство на сайта MySPARX.

 

Спонсорът си запазва правото да отнема привилегии, свързани с участието на всеки потребител, който е обвързан с някаква измамна дейност или използва Програмата в разрез с настоящите Условия или със закона. Прекратените привилегии, свързани с участието, могат да доведат до загубата на всички натрупани точки. Освен това Спонсорът, по свое собствено усмотрение, има право да предприеме съответните административни и/или съдебни действия, ако сметне това за необходимо.

Спонсорът си запазва правото да отнема точки, присъдени на даден Профил, които са били получени в резултат на измамна или неспортсменска дейност или някакви технически проблеми, включително, но не само, неизправности, прекъсвания или разпадания на телефонни линии или мрежови хардуер или софтуер, свързани с Програмата.

Точките/Кредитите не са собственост на потребителя и могат да бъдат отнемани във всеки един момент от Спонсора, както е посочено по-долу в настоящия документ. Точки не могат да бъдат прехвърляни освен в Програмата MySPARX. Всички въпроси или спорове относно допустимостта за участие в Програмата, събирането или разменянето на точки или спазването от страна на Потребителя на настоящите Условия ще се разрешават от Спонсора, по негово усмотрение.

Участващи опаковки на марката: Coca-Cola 500 ml PET, Coca-Cola Zero 500 ml PET, всички опаковки на Fanta 500 ml PET и Sprite 500 ml PET, с код за MySPARX под етикета или под капачката.

 

Защита на данните

Спонсорът се отнася сериозно към въпроса за защитата на данните. Когато събираме Вашите лични данни (например Вашето име, адрес, адрес на електронна поща, мобилен телефон и/или местоположение), те могат да бъдат използвани за:

• подобряване на нашите продукти и услуги,

• контакт с Вас (ако сте дали съгласие), за да Ви информираме за съдържанието, продуктите или услугите, които Спонсорът счита, че бихте харесали,

• предоставяне на Вас на съответно и обвързващо съдържание в рамките на активите на Спонсора във Facebook, както и на други свързани платформи.

 

Личните данни (например Вашето име, адрес, местоположение, телефонен номер и/или адрес на електронна поща), които посочвате на Facebook или мобилни приложения чрез електронна поща или по друг начин, ще се използват от Спонсора в съответствие с Политиката за поверителност на този уебсайт. Всякакви други съобщения или материали, които изпращане на Уебсайта, Facebook и/или мобилни приложения, като въпроси, коментари, предложения или други подобни, ще се третират като неповерителни и несобствени и могат да бъдат използвани от Спонсора за всякакви цели.

 

Промени на Условията

Спонсорът си запазва правото по всяко време да прави промени в Условията. Ако бъдат направени такива промени, ние ще се опитаме да Ви уведомим за това 30 дни предварително или, ако периодът е по-кратък - във възможно най-кратък срок. Ако продължите да влизате в MySPARX или да я използвате, вие потвърждавате, че приемате въпросните промени и се съгласявате с тях.

 

Формат на MySPARX

Спонсорът непрекъснато се стреми да подобрява MySPARX, за да осигури възможно най-добрите преживявания за своите потребители. Вие потвърждавате и се съгласявате, че формата и естеството на MySPARX, включително съдържанието, могат да бъдат променяни периодично без предварително известие.

 

Политика за авторско право

Изображенията на хора или места и друго съдържание, което се показва в MySPARX, представляват съдържание, което е генерирано от потребителите, което е собственост на Спонсора или се използва от негово разрешение. Трябва да приемете, че всичко, което гледате или четете в приложението MySPARX на Уебсайта и свързаните активи във Facebook, е обект на авторско право. Имате право да разглеждате или използвате изображения и съдържание за своя собствена лична, нетърговска употреба като част от ползването от Ваша страна на MySPARX. Забранява се всякаква друга употреба на изображения и съдържание от Ваша страна или от друго лице, упълномощено от Вас, освен ако това е разрешено изрично от настоящите Условия или е дадено изрично разрешение другаде в MySPARX.

Всяка неразрешена употреба на изображенията може да наруши законодателството в областта на авторското право, законите за търговските марки, законите за неприкосновеността на личния живот и за рекламата, както и разпоредбите и указите за комуникациите.

 

Спонсорът не поема никакъв ангажимент, че използването от Ваша страна на материалите, които са поместени в MySPARX, няма да наруши правата на трети страни.

 

Не трябва да използвате никакви регистрирани или нерегистрирани търговски марки в MySPARX без нашето предварително писмено разрешение или без предварителното писмено разрешение на съответния притежател на търговската марка.

 

Съдържание, което споделяте с нас

MySPARX включва функции, които Ви позволяват да споделяте Вашето Съдържание с нас и с други потребители на Сайта. Моля, имайте предвид, че споделяйки Съдържание чрез Сайта, Вашето Съдържание може да стане обществено достъпно. Вие предоставяте на Спонсора и неговите свързани дружества световно, неизключително, прехвърляемо, без процентни такси, вечно, неотменимо право и разрешително без възнаграждение за Вас: а) да използва, възпроизвежда, разпространява, адаптира (включително без ограничения да редактира, изменя, превежда и преформатира), извлича, предава, показва и изпълнява, било то публично или по друг начин, въпросното Съдържание с всякакви средства, които са известни понастоящем или бъдат разработени в бъдеще, за бизнес целите на Спонсора и/или неговите свързани дружества, както и б) да преотстъпва горепосочените права — чрез множество стъпки — в максималната степен, която е разрешена от приложимото право. Горепосочените разрешителни остават в сила след всяко прекратяване на използването на Сайта от Ваша страна, както подробно е описано по-долу. По отношение на цялото Съдържание, което споделяте посредством Сайта, Вие декларирате и гарантирате, че разполагате с всички права, които са необходими, за да можете да предоставите тези разрешителни, и че въпросното Съдържание и неговото предоставяне или създаване от Ваша страна посредством Сайта отговаря на всички приложими закони, правила и разпоредби и не нарушава или по друг начин засяга авторското право, търговската марка, търговската тайна, неприкосновеността на личния живот или друга интелектуална собственост, или други права на която и да било трета страна, и освен това не съдържа никакви вируси или друг злонамерен софтуер. Освен това, доколкото е разрешено от закона, Вие неотменимо се оказвате от всички „морални права“ или други права, свързани с приписването на авторството или целостта на материалите по отношение на всяка единица от потребителското съдържание, което предоставяте. Моля, имайте предвид, че ние не търсим или насърчаваме предоставянето на Съдържание, съдържащо идеи или предложения във връзка със Сайта, нашия бизнес или бизнеса на нашите свързани дружества. Ако ни изпратите някакви идеи или предложения, независимо от темата, ние и нашите свързани дружества няма да имаме каквито и да било задължения във връзка с въпросните идеи или предложения можем да ги използваме за всякакви цели.

Няма да се разглеждат текстове, снимки, видеа и/ или връзки към съдържание в интернет, които:

 • са с порнографско или нецензурно съдържание;
 • увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
 • рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;
 • рекламират политически идеи или съобщения;
 • съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
 • нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
 • препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
 • съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
 • се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията The Coca-Cola Company; не трябва да вредят на марката или имиджа на компанията The Coca-Cola Company;
 • омаловажават компанията The Coca-Cola Company или лице, или група, регистрирани в MySPARX, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията The Coca-Cola Company.

Нямате право да публикувате или предавате никакви незаконни, заплашителни, клеветнически, неприлични, скандални, провокаторски или богохулни материали или каквито и да било материали, които биха могли да представляват или да насърчават поведение, което би било счетено за престъпление, би породило гражданска отговорност или по друг начин би нарушило някой закон. Спонсорът ще оказва пълно съдействие на всички правоприлагащи органи или съдебни заповеди, изискващи или нареждащи на Спонсора да разкрие самоличността на всяко лице, което публикува подобна информация или материали, и си запазва правото да отстрани всякакви такива материали във всеки един момент от MySPARX.

Спонсорът си запазва правото да отстранява всякакви съобщения или изявления или да изтрива всякакви връзки, както счете за целесъобразно.

 

Връзки от MySPARX

MySPARX може да включва хипервръзки към други уебсайтове, които не са собственост на Спонсора или не се контролират от него. Спонсорът не контролира и не поема никаква отговорност за съдържанието, политиките за поверителност, сигурността или практиките на уебсайтовете на която и да било трета страна.

 

Съдържанието може да бъде качено на социални платформи, а социалните платформи функционират съобразно техните собствени условия и политика за поверителност, които са отделни от представените в MySPARX. Спонсорът не контролира и не поема никаква отговорност за съдържанието, политиките за поверителност, сигурността или практиките на социалните платформи.

 

Отговорност

Вие използвате и разглеждате MySPARX на свой собствен риск. Макар че Спонсорът се опитва да включва точна и актуална информация в уебсайта MySPARX и да гарантира надеждния достъп, той не поема какъвто и да било ангажимент по отношение на достъпа до MySPARX или неговата точност. Спонсорът не поема никаква отговорност за каквито и да било грешки или пропуски в съдържанието на MySPARX. Доколкото е разрешено от приложимото право, Спонсорът отхвърля всички гаранции, било то изрични или подразбиращи се, по отношение на точността на информацията, която се съдържа в което и да било съдържание в MySPARX, и няма да приема отговорност за:

i. никакви загуби или щети, произтичащи от проблеми с достъпа,

ii. никакви загуби или щети, които могат да възникнат вследствие на използването на каквато и да било информация, която се съдържа в някой от материалите на този уебсайт, при условие че по никакъв начин не ограничаваме нашата отговорност по закон, при смърт или нараняване, причинено от небрежност от наша страна.

iii. всички активации, томболи и публикувано съдържание в MySPARX по никакъв начин не сa обвързани с Apple Inc.

Спонсорът не носи отговорност за публикуваните текстове, снимки или връзки към видео или друго съдържание и няма да участва като страна по съдебни производства за текстове, снимки или връзки към видео или друго съдържание, публикувани в MySPARX.

Спонсорът не носи отговорност за авторските права върху текстовете, снимките или връзките към външно видео и друго съдържание и няма да участва като страна по съдебни производства относно авторските права върху текстовете, снимките или връзките към видео или друго съдържание, публикувани от участващи в MySPARX.

 

Обезщетение

Вие единствен носите отговорност за всяко нарушение на Вашите задължения съгласно Условията и за последиците от всяко такова нарушение. Вие приемате, че Спонсорът има право да претендира за обезщетение от Вас за всички загуби, причинени на някоя страна вследствие на а) използването от Ваша страна или дейности във връзка с MySPARX; б) всяко нарушение на настоящите Условия от Ваша страна или чрез Вашия профил; или в) всяко обвинение, че някакво потребителско съдържание, което Вие предоставяте или създавате чрез MySPARX, нарушава или по друг начин засяга авторското право, търговската марка, търговската тайна, неприкосновеността на личния живот или друга интелектуална собственост или други права на която и да било трета страна.

 

Прекратяване на Вашето взаимоотношение с MySPARX и промяна на данни

 

Ако желаете Вашите данни да бъдат изтрити за постоянно, или имате въпроси по функционалността на сайта трябва да се свържете с „Амекси“ ООД на имейл адрес: mysparx@amexy.com

Ако смятате, че информацията, която Спонсорът съхранява за Вас, е неточна или непълна, можете да промените тази информация във всеки един момент като се свържете с „Амекси“ ООД на посочения по-горе имейл адрес. Удостоверяването, че Вие сте собственик на профила става посредством изпращане на SMS от излъчен от посоченият при първоначалната Ви регистрация телефонен номер.  SMS-а следва да бъде изпратен до телефона на администратора тел. 0892379853.

Спонсорът си запазва правото да прекрати Вашия достъп до MySPARX във всеки един момент, ако не спазвате настоящите Условия или нарушавате правата на Спонсора или на някоя трета страна по отношение на съдържанието, което се предоставя на MySPARX.

Профилът Ви може да бъде блокиран, в случай че при контакт с наш представител не представите поискано от въпросния представител неопровержимо доказателство, че сте навършили 13-годишна възраст. До представяне на желаното доказателство профилът Ви ще остане блокиран. Ако не разполагате с подобно доказателство или сте под 13-годишна възраст, това ще бъде тълкувано като нарушение на настоящите Условия за ползване и може да доведе до изтриване на профила Ви в MySPARX. 

Профилът Ви може да бъде блокиран или заличен от администратора, в случай че при покана в срок от 7 дни не потвърдите участието си, чрез съобщение излъчено от телефонен номер и адрес на електронна поща посочени от Вас при първоначалната регистрация.

Потвърждението следва да се получи съответно чрез SMS на телефон 0892379853 или електронна поща на mysparx@amexy.com

Актуален телефон може да промените в профила си след предварително уведомление, под формата на SMS до „Амекси” ООД излъчено от посоченият при първоначалната Ви регистрация телефонен номер. В този SMS следва да се съдържа датата на раждане и адреса на електронната поща посочени при първоначалната регистрация, и новия телефонен номер, който искате да добавите в профила си. SMS-а следва да бъде изпратен до телефона на администратора на „Амекси ООД”: тел. 0892379853.

 

Теглене на награди и състезания

Когато има възможност за участие в теглене на награди или състезания, от Вас може да бъде поискано да приемете отделни условия, свързани с конкретното теглене на награда или състезание.

Спонсорът не поема никакъв ангажимент, че използването от Ваша страна на материалите, които са поместени в MySPARX, няма да наруши правата на трети страни.

 

Предоставянето и/или отменянето на Опит подлежи на Модерация от служител на АМЕКСИ. Потребителите разбират и приемат, че Модерацията изисква техническо време.